Kako radi online aplikacija
i-biljeske
Bez instalacije! Trebate internet i npr. Google Chrome.
Nema ručnog upisivanja! Ali možete uređivati tekst kasnije.
Aplikacija koja radi za vas! A ne obrnuto.
Potpuno automatizirano.
Tri jednostavna koraka
Odaberite Excel datoteku
Istu onu koju šaljete u FINU u svrhu javne objave.