Online aplikacija za izradu Bilješki i Odluka koju ćete sa zadovoljstvom koristiti
Poštovane dame i gospodo, računovotkinje i računovođe, dobordošli na internet stranicu jedine aplikacije za izradu Bilješki i Odluka koja će Vam ikad trebati!
Kreirajte Bilješke i Odluke online za manje od 27 sekundi!
i-bilješke je prva i jedina potpuno automatizirana online aplikacija za izradu Bilješki i Odluka iz GFI-POD Excel datoteke. Excel datoteka je ista ona koju predajete i na FINA-u u svrhu javne objave.
Bilješke i Odluke za mikro i mala trgovačka društva.
Hrvatska aplikacija.
Potpuno anonimno! Financijski i kontakt podaci vaših klijenata ostaju samo vaši.*
* vi učitavate tablicu s podacima i preuzimate izrađene Bilješke i Odluke. Aplikacija i serveri bilježe SAMO BROJ kreiranih bilješki na temelju kojih smo kreirali LICENCE.